Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Minh Vũ

  • THPT Nguyễn Sỹ Sách - Nghệ An
  • 70165
  • "Quyết tâm ! chiến thắng bản thân mình để đạt tới mục tiêu =>=>=> quyết thắng"

Cấp độ thành viên

35
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 1805 1659 68%
Môn Lí lớp 12 0 688 64%
Môn Hóa lớp 12 960 785 73%
Môn Sinh lớp 12 0 40 20%
Môn Anh lớp 12 0 5 20%
Môn Địa lớp 12 27860 7586 89%
Môn Sử lớp 12 37875 9694 89%
Tổng cộng: 68500 20457 86%

Comment giao lưu với Minh Vũ

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com