Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên tuấn anh

  • Trường THPT Tam Hiệp - Đồng Nai
  • 579

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 11 22 50%
Môn Lí lớp 12 375 600 54%
Môn Hóa lớp 12 183 276 55%
Tổng cộng: 569 898 54%

Comment giao lưu với tuấn anh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com