Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Lam Quỳnh

  • Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - Quảng Nam
  • 965

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 77 100 59%
Môn Anh lớp 12 878 640 79%
Môn Văn lớp 12 0 1 100%
Tổng cộng: 955 741 76%

Comment giao lưu với Lam Quỳnh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com