Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Khanh Doan

  • THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - Quảng Nam
  • 2563

Cấp độ thành viên

5
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lý lớp 12 0 16 75%
Môn Hóa lớp 12 2551 1220 87%
Môn Sinh lớp 12 2 29 62%
Tổng cộng: 2553 1265 86%

Comment giao lưu với Khanh Doan

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com