Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên lại hoàng thân

Cấp độ thành viên

7
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 15 14 64%
Môn Lí lớp 12 199 101 99%
Môn Hóa lớp 12 2816 1026 84%
Môn Sinh lớp 12 1049 289 80%
Môn Anh lớp 12 4 2 100%
Tổng cộng: 4083 1432 84%

Comment giao lưu với lại hoàng thân

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com