Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Linhlit

  • - Quảng Ngãi
  • 360

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 8 63%
Môn Sinh lớp 12 0 7 29%
Môn Anh lớp 12 235 452 70%
Môn Địa lớp 12 115 129 62%
Môn Sử lớp 12 0 200 64%
Tổng cộng: 350 796 67%

Comment giao lưu với Linhlit

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com