Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Trần Đại Hiệp

Cấp độ thành viên

26
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 5180 2072 75%
Môn Hóa lớp 12 0 6 33%
Môn Địa lớp 12 0 165 78%
Môn Sử lớp 12 36200 8648 87%
Tổng cộng: 41380 10891 85%

Comment giao lưu với Trần Đại Hiệp

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com