Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên lovepraside

  • THPT Số 1 Phù Mỹ - Bình Định
  • 1495

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 4 75%
Môn Lí lớp 12 445 49 94%
Môn Hóa lớp 12 200 23 91%
Môn Sinh lớp 12 840 111 84%
Tổng cộng: 1485 187 87%

Comment giao lưu với lovepraside

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com