Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên văn cường

  • THPT Nội Trú Đồ Sơn - Hải Phòng
  • 172

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 23 13 92%
Môn Lí lớp 12 132 150 63%
Môn Hóa lớp 12 7 65 37%
Tổng cộng: 162 228 57%

Comment giao lưu với văn cường

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com