`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Trần thị Hằng

  • THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An
  • 425

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 415 345 77%
Môn Lý lớp 12 0 131 69%
Môn Anh lớp 12 0 60 67%
Tổng cộng: 415 536 74%

Comment giao lưu với Trần thị Hằng

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com