Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Đỗ Việt Dũng

  • Trường THPT Nguyễn Khuyến - Nam Định
  • 586

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 175 170 68%
Môn Hóa lớp 12 427 391 73%
Môn Sinh lớp 12 -26 50 16%
Tổng cộng: 576 611 67%

Comment giao lưu với Đỗ Việt Dũng

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com