Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Minh Dũng

  • THPT Bắc Ninh - Bắc Ninh
  • 540
  • "Cuộc đời cạnh tranh, ai nhanh thì đc. Đại học cũng vậy, bước chân để vào cánh cổng ở phía trước. Tiến lên nào Dũng"

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 175 177 72%
Môn Lý -10 174 51%
Môn Hóa 25 110 51%
Môn Tiếng Anh 0 8 50%
Môn Địa Lý 0 2 50%
Môn Sử 0 7 57%
Tổng cộng: 190 478 59%

Comment giao lưu với Minh Dũng

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com