Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Ng Tai

  • THPT Nguyễn Hiền - TP HCM
  • 942

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 45 109 48%
Môn Anh lớp 12 887 1147 59%
Môn Văn lớp 12 0 2 100%
Tổng cộng: 932 1258 58%

Comment giao lưu với Ng Tai

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com