Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Mỹ Hạnh

  • THPT Lộc Hưng - Tây Ninh
  • 60

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 3 100%
Môn Hóa lớp 12 0 1 100%
Môn Địa lớp 12 0 13 54%
Môn Sử lớp 12 0 242 73%
Môn Văn học lớp 12 0 0 0%
Môn Hóa lớp 11 0 4 25%
Môn Anh lớp 11 0 33 33%
Môn Sử lớp 12 50 20 50%
Tổng cộng: 50 316 66%

Comment giao lưu với Mỹ Hạnh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com