Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên ngothithanhhang

  • Trường THPT Lê Xoay - Vĩnh Phúc
  • 237

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 -1 50 32%
Môn Anh lớp 12 215 631 45%
Môn Văn lớp 12 0 4 100%
Tổng cộng: 214 685 44%

Comment giao lưu với ngothithanhhang

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com