Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Ánh Quyên

  • Trường THPT Số 1 Phù Mỹ - Bình Định
  • 1110

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 8 75%
Môn Hóa lớp 12 865 117 86%
Môn Sinh lớp 12 235 197 66%
Tổng cộng: 1100 322 74%

Comment giao lưu với Nguyễn Ánh Quyên

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com