Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên nguyenhuuphu

  • THPT Đô Lương 2 - Nghệ An
  • 8975

Cấp độ thành viên

11
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 20 55%
Môn Hóa lớp 12 -15 3 0%
Môn Sinh lớp 12 5 11 36%
Môn Văn lớp 12 0 0 0%
Môn Địa lớp 12 6615 3235 81%
Môn Sử lớp 12 2360 1351 86%
Tổng cộng: 8965 4620 82%

Comment giao lưu với nguyenhuuphu

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com