Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Linh

  • Trường THPT Văn Lâm - Hưng Yên
  • 10
  • "Hoàng hôn lặn bể Bắc. Chợt nhớ ở phương Nam. Nắng mai sớm sương phủ. Song cửa ai không cài. H-He-Li-Be-B C-N-O-F-Ne Na-Mg-Al-Si-P S-Cl-Ar-K-Ca"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Tổng cộng: 0 0 ---

Comment giao lưu với Nguyễn Linh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com