Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyen Ly

  • THPT Nguyễn Quán Nho - Thanh Hóa
  • 1056

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 26 19 79%
Môn Lí lớp 12 59 46 76%
Môn Hóa lớp 12 434 307 81%
Môn Sinh lớp 12 519 458 71%
Môn Anh lớp 12 6 9 56%
Tổng cộng: 1044 839 75%

Comment giao lưu với Nguyen Ly

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com