Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Minh Tuyết

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 32 22%
Môn Lí lớp 12 0 72 50%
Môn Anh lớp 12 0 805 39%
Môn Anh lớp 9 0 18 28%
Môn Tiếng Anh lớp 9 0 3 33%
Tổng cộng: 0 930 39%

Comment giao lưu với Nguyễn Minh Tuyết

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com