Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Thành

  • THPT Nguyễn Trãi - Ninh Thuận
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 118 79%
Môn Lí lớp 12 0 65 63%
Môn Hóa lớp 12 0 1 0%
Môn Sinh lớp 12 0 80 28%
Môn Anh lớp 12 0 250 24%
Môn Toán lớp 9 0 1 100%
Môn Lí lớp 9 0 2 100%
Môn Toán lớp 11 0 254 82%
Môn Toán lớp 10 0 10 100%
Môn Lí lớp 10 0 43 88%
Môn Hóa lớp 10 0 19 74%
Tổng cộng: 0 843 58%

Comment giao lưu với Nguyễn Thành


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com