Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên GVHT - Nguyễn Thùy

Cấp độ thành viên

8
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 0 2 0%
Môn Hóa lớp 12 0 1 0%
Môn Sinh lớp 12 5550 1425 86%
Môn Anh lớp 12 0 40 65%
Môn Sử lớp 12 0 2 100%
Tổng cộng: 5550 1470 85%

Comment giao lưu với GVHT - Nguyễn Thùy

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com