Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Kác Hun Tơ

  • Trường THPT Số 2 Mộ Đức - Quảng Ngãi
  • 352

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 1 15 27%
Môn Lí lớp 12 -1 43 30%
Môn Hóa lớp 12 153 555 49%
Môn Sinh lớp 12 91 180 59%
Môn Anh lớp 12 98 280 45%
Tổng cộng: 342 1073 48%

Comment giao lưu với Kác Hun Tơ

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com