Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên ốc sên chăm chỉ

  • Trường THPT Số 2 Mộ Đức - Quảng Ngãi
  • 840

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Hóa lớp 12 400 211 82%
Môn Sinh lớp 12 430 208 76%
Tổng cộng: 830 419 79%

Comment giao lưu với ốc sên chăm chỉ

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com