Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Phạm Thanh Phong

  • Trường THPT Chu Văn An - Ninh Thuận
  • 1338

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 22 14 86%
Môn Lí lớp 12 418 535 62%
Môn Sinh lớp 12 2 1 100%
Môn Anh lớp 12 857 1513 52%
Tổng cộng: 1299 2063 55%

Comment giao lưu với Phạm Thanh Phong

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com