Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Chỉ Vậy Thôi

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 14 21%
Môn Lí lớp 12 0 115 50%
Môn Hóa lớp 12 60 160 41%
Môn Sinh lớp 12 330 1835 57%
Môn Anh lớp 12 -180 228 40%
Tổng cộng: 210 2352 53%

Comment giao lưu với Chỉ Vậy Thôi

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com