Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Phạm Hồng Phong

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 0 1329 69%
Môn Hóa lớp 12 0 23 70%
Môn Lí lớp 11 0 45 67%
Môn Hóa lớp 11 0 7 57%
Môn Lí lớp 10 0 4 75%
Tổng cộng: 0 1408 69%

Comment giao lưu với Phạm Hồng Phong


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com