Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Trịnh PNam

  • THPT Hướng Hoá - Quảng Trị
  • -65

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 348 49%
Môn Lí lớp 12 0 264 42%
Môn Hóa lớp 12 0 134 57%
Môn Sinh lớp 12 0 185 53%
Môn Toán lớp 9 0 2 50%
Môn Lí lớp 9 0 4 0%
Môn Địa lớp 12 0 3 0%
Môn Lí lớp 10 -60 24 17%
Môn Hóa lớp 10 0 30 37%
Môn Toán lớp 11 0 351 53%
Môn Lí lớp 11 0 69 49%
Môn Hóa lớp 11 0 627 55%
Môn Toán lớp 10 -15 210 53%
Môn Lí lớp 10 0 115 43%
Môn Hóa lớp 10 0 461 57%
Môn GDCD 0 1 100%
Tổng cộng: -75 2828 52%

Comment giao lưu với Trịnh PNam


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com