Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên ĐỖ THỊ HUYỀN TRANG

Cấp độ thành viên

12
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 2 0%
Môn Địa lớp 12 0 1007 71%
Môn Sử lớp 12 0 271 82%
Môn Sử lớp 12 110 20 70%
Môn Địa lớp 12 10455 1284 88%
Tổng cộng: 10565 2584 80%

Comment giao lưu với ĐỖ THỊ HUYỀN TRANG

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com