Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Sang Lê

  • Trường THPT Nguyễn Thái Học - Khánh Hòa
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 27 30%
Môn Hóa lớp 12 0 3 33%
Môn Địa lớp 12 0 1 0%
Môn Sử lớp 12 0 69 54%
Tổng cộng: 0 100 46%

Comment giao lưu với Sang Lê

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com