Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên VIETANH

  • Trường THCS Vĩnh Kiên - Yên Bái
  • 10
  • "chỉ 2 từ: cố gắng"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 9 0 6 33%
Môn Hóa lớp 9 0 32 34%
Tổng cộng: 0 38 34%

Comment giao lưu với VIETANH

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com