Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Thảo Chíp

  • THPT Tây Hồ - Hà Nội
  • 8

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 3 18 39%
Môn Lí lớp 12 12 48 42%
Môn Anh lớp 12 -17 77 26%
Môn Văn lớp 12 0 9 44%
Tổng cộng: -2 152 34%

Comment giao lưu với Thảo Chíp

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com