Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Mod Thu Do

  • THPT Nguyễn Trãi- Thường Tín - Hà Nội
  • 2385

Cấp độ thành viên

5
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 935 2015 60%
Môn Lí lớp 12 150 1318 59%
Môn Hóa lớp 12 480 1613 57%
Môn Sinh lớp 12 0 44 23%
Môn Anh lớp 12 0 266 42%
Môn Địa lớp 12 295 1166 74%
Môn Sử lớp 12 515 3231 73%
Môn GDCD 0 284 75%
Tổng cộng: 2375 9937 65%

Comment giao lưu với Mod Thu Do

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com