Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Đoàn Thu Hiền

  • Trường THPT Nguyễn Gia Thiều - Hà Nội
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 0 6 67%
Môn Hóa lớp 12 0 9 44%
Môn Sinh lớp 12 0 1 0%
Môn Anh lớp 12 0 309 55%
Môn Toán lớp 9 0 303 75%
Môn Anh lớp 9 0 1 0%
Môn Lí lớp 9 0 22 55%
Môn Hóa lớp 9 0 34 56%
Môn Toán lớp 10 0 29 59%
Môn Hóa lớp 10 0 30 70%
Môn Anh lớp 10 0 20 85%
Môn Văn lớp 9 0 0 0%
Môn Hóa lớp 8 0 203 78%
Tổng cộng: 0 967 67%

Comment giao lưu với Đoàn Thu Hiền

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com