`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Đoàn Lan Anh

  • THPT Vĩnh Bảo - Hải Phòng
  • 311

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 30 53%
Môn Lý lớp 12 100 183 59%
Môn Hóa lớp 12 256 106 59%
Môn Sinh lớp 12 -90 48 21%
Môn Anh lớp 12 29 51 59%
Tổng cộng: 295 418 54%

Comment giao lưu với Đoàn Lan Anh

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com