Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Trần Ngọc Trâm

  • THPT số 3 Quảng Trạch - Quảng Bình
  • 10
  • "Học sinh trường THPT Trần Phú"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 10 0 58 45%
Môn Lí lớp 10 0 11 55%
Môn Hóa lớp 10 0 160 68%
Tổng cộng: 0 229 61%

Comment giao lưu với Trần Ngọc Trâm

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com