Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Kiến Bự

  • THPT Bắc Yên Thành - Nghệ An
  • 1154

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 -5 4 25%
Môn Lí lớp 12 480 120 65%
Môn Hóa lớp 12 689 333 54%
Môn Sinh lớp 12 -20 49 31%
Môn Anh lớp 12 0 1 0%
Tổng cộng: 1144 507 54%

Comment giao lưu với Kiến Bự

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com