Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Ước Mơ

  • Trường THPT Nhã Nam - Bắc Giang
  • 1276

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 -5 14 21%
Môn Lí lớp 12 1 2 50%
Môn Sinh lớp 12 18 120 38%
Môn Anh lớp 12 1216 2402 50%
Môn Văn lớp 12 0 1 100%
Tổng cộng: 1230 2539 50%

Comment giao lưu với Ước Mơ

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com