Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Tĩnh

  • Trường THPT Hoàng Cầu - Hà Nội
  • -36

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 2 10 40%
Môn Hóa lớp 12 -53 49 18%
Môn Sinh lớp 12 5 49 37%
Tổng cộng: -46 108 29%

Comment giao lưu với Tĩnh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com