Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Trần Hà Thanh

  • Trường THPT Đa Phúc - Hà Nội
  • 506

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Hóa lớp 12 5 8 50%
Môn Sinh lớp 12 489 822 53%
Môn Anh lớp 12 2 1 100%
Tổng cộng: 496 831 53%

Comment giao lưu với Trần Hà Thanh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com