Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Benjamin

  • Trường THPT Long Khánh - Đồng Nai
  • 10
  • "I'm hungry"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 177 59%
Môn Lí lớp 12 0 25 72%
Môn Sinh lớp 12 0 40 60%
Môn Anh lớp 12 0 447 85%
Tổng cộng: 0 689 77%

Comment giao lưu với Benjamin

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com