Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Trần Thị Khánh Huyền

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Anh lớp 12 810 1517 58%
Môn Toán lớp 9 4 2 100%
Môn Anh lớp 9 10 14 57%
Môn Văn lớp 12 0 15 53%
Môn Lịch Sử 0 1 0%
Tổng cộng: 824 1549 58%

Comment giao lưu với Trần Thị Khánh Huyền

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com