Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Trọng Cường

Cấp độ thành viên

11
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 2260 565 77%
Môn Lí lớp 12 725 1230 63%
Môn Hóa lớp 12 2125 1342 56%
Môn Sinh lớp 12 2330 2056 59%
Môn Anh lớp 12 65 105 36%
Môn Địa lớp 12 0 42 67%
Môn Sử lớp 12 0 40 80%
Môn Toán lớp 10 120 18 78%
Môn Sử lớp 12 870 159 70%
Môn Địa lớp 12 1065 180 73%
Môn Hóa lớp 9 35 11 55%
Tổng cộng: 9595 5748 62%

Comment giao lưu với Nguyễn Trọng Cường

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com