Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên phamthiTuyen

  • Trường THPT Phan Châu Trinh - Đà Nẵng
  • 551

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 36 27 78%
Môn Lí lớp 12 -12 114 30%
Môn Hóa lớp 12 115 178 56%
Môn Sinh lớp 12 402 513 59%
Tổng cộng: 541 832 55%

Comment giao lưu với phamthiTuyen

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com