Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên nguyen gia kim

  • THPT Mạc Đỉnh Chi - TP HCM
  • 210

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 37 49%
Môn Lí lớp 12 0 17 35%
Môn Sinh lớp 12 0 15 13%
Môn Anh lớp 12 0 1700 66%
Môn Toán lớp 9 0 89 31%
Môn Anh lớp 9 0 71 83%
Môn Hóa lớp 9 0 26 35%
Môn Tiếng Anh lớp 11 200 20 100%
Môn Toán lớp 11 0 3 33%
Môn Toán lớp 10 0 38 61%
Môn Lí lớp 10 0 3 33%
Môn Hóa lớp 10 0 5 0%
Môn Anh lớp 10 0 21 86%
Tổng cộng: 200 2045 64%

Comment giao lưu với nguyen gia kim

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com