Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Thái Thị Thùy Trang

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 0 1 100%
Môn Toán lớp 9 0 6 50%
Môn Toán lớp 10 0 1 0%
Môn Lí lớp 7 0 110 82%
Môn Toán lớp 7 20 46 78%
Môn Toán lớp 6 0 8 88%
Tổng cộng: 20 172 80%

Comment giao lưu với Thái Thị Thùy Trang

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com