Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Lê Uyển Nhi

  • Trường THCS và THPT Bắc Sơn - Quảng Bình
  • 495

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 485 1141 52%
Môn Lí lớp 12 0 39 44%
Môn Hóa lớp 12 0 8 13%
Môn Sinh lớp 12 0 20 15%
Môn Anh lớp 12 0 1316 41%
Môn Địa lớp 12 0 417 64%
Môn Sử lớp 12 0 841 59%
Tổng cộng: 485 3782 51%

Comment giao lưu với Lê Uyển Nhi

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com