Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên tran manh hoa

  • THPT C Hải Hậu - Nam Định
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 0 50 44%
Môn Hóa lớp 12 0 2 50%
Môn Anh lớp 12 0 20 15%
Môn Lí lớp 9 0 5 0%
Môn Hóa lớp 9 0 20 70%
Môn Lí lớp 8 0 5 20%
Môn Hóa lớp 8 0 28 71%
Tổng cộng: 0 130 47%

Comment giao lưu với tran manh hoa

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com