Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Vũ Thị Thanh Thơm

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 0 20 45%
Môn Anh lớp 12 0 4 25%
Môn Toán lớp 9 0 35 66%
Môn Địa lớp 12 0 209 79%
Môn Sử lớp 12 0 220 75%
Môn Lí lớp 11 0 1 100%
Môn Toán lớp 10 0 2 50%
Môn Lí lớp 10 0 2 100%
Môn Hóa lớp 10 0 55 64%
Môn Toán lớp 9 15 18 39%
Tổng cộng: 15 566 72%

Comment giao lưu với Vũ Thị Thanh Thơm

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com