Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vấn đề 7: Việt Nam từ năm 1946 đến năm 1954 - Phần 1

Lời khuyên : Nên chọn mua theo khóa học để đảm bảo đạt kết quả tốt nhất cũng như tiết kiệm 42% so với mua từng bài.

Số tiền mua bài giảng

Số bài giảng: 1 bài

40,000 VNĐ

Mua bài giảng

Số tiền mua cả khóa học

Số bài giảng + đề thi: 28 bài

499,000 VNĐ

Mua khóa học

Lưu ý: Các bài giảng, đề thi sẽ còn được bổ sung dần vào khóa!

BẠN ĐƯỢC HỌC TẤT CẢ BÀI GIẢNG, ĐỀ THI ONLINE DƯỚI ĐÂY SAU KHI MUA CẢ KHÓA HỌC

Lưu ý: Các bài giảng, đề thi sẽ còn được bổ sung dần vào khóa!

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com